Fenrir Hundesport blir mva pliktig

02.06.2015 10:05

Fernri Hundesport passerte ila av mai beløpsgrensen for mva, og søknad om å bli registrert i mva registeret er sendt. Når søknaden er innvilget vil noen av prisene bli justert og alle varer blir solgt inkl mva. 

Tilbake